Ydelser

Herunder er et udpluk af hvad JENS B kan tilbyde:

 • Virksomhedens bogholderi
 • Styring af virksomhedens finansbogholderi 
 • Kreditorstyring
 • Debitorstyring
 • Likviditetsstyring
 • Udarbejdelse af afstemte perioderegnskaber som en del af virksomhedens faste rapportering
 • Budgettering med budgetopfølgning
 • Lønadministration med erfaring fra flere lønsystemer
 • Momslovgivning, herunder sikring af at der opnås de fradrag virksomheden er berettiget til 
 • Skattelovgivning, herunder optimering af de gældende regler
 • Større bogholderimæssige oprydningsopgaver
 • Overblik over virksomhedens aktiver i anlægskartotek, herunder bogføring af afskrivninger
 • Klargøring til revisor og hurtig årsafslutning 

2.  Behovsanalyser

 • Analyser af salg, køb, indtjening osv. 
 • Opstilling af øvrige virksomhedsrelevante måleværktøjer
 • Brug af relevante nøgletal 
 • Rådgivning indenfor valg af ERP system
 • Optimering af brugen af ERP økonomiprogrammet (eliminering af dobbeltarbejde/-funktioner)
 • Gennemgang og optimering af forretningsgange
 • Implementering af IT løsninger til effektivisering af bogholderiet samt forretningsgange 

3.  Øvrige kompetencer 

 • Erfaring med gennemgang og optimering af virksomhedens forsikringspakke
 • Erfaring med gennemgang og optimering af virksomhedens leasingaftaler 
 • Erfaring med etablering/optimering af pensionsordninger og sundhedssikring 
 • Kontakt med bank, advokat, revisor og offentlige myndigheder
 • Ledelseserfaring indenfor et stort moderne bogholderi 
 • Ledelseserfaring indenfor kommunikation blandt flere afdelinger i en virksomhed
 • Erfaring indenfor juridiske tvister vedr. personaleforhold herunder eks. ansættelseskontrakter mv.
 • Oplev at samarbejdet med JENS B frigiver din egen tid og interne ressourcer, som du kan anvende på dine kerneområder, f.eks. kunder, produktudvikling eller lign.

Alt afhænger af hvad man er vant til - og gerne vil forbedre:

 • Har man tidligere styret virksomheden ud fra en "ikke afstemt" balance fra økonomiprogrammet eller måske kasseskreditten?
 • Har man været vant til kvartalsregnskaber, eksempelvis i forbindelse med momsafregning, og ønsker man en finger på pulsen med en rapportering noget oftere?
 • Har man allerede et travlt bogholderi, der på visse funktioner kunne bruge noget støtte?

Vores support er meget alsidig - og vi vil gerne være de "friske øjne" der arbejder med din virksomhed